Baner rodzina

Kariera

Aktualnie poszukujemy
Specjalista finansowy
Specjalista finansowy Partners pomaga swoim klientom w realizacji ich celów finansowych, buduje zespół swoich współpracowników i ma możliwość otwarcia własnego oddziału lub biura obsługi klientów Partners.
Manager zespołu
Managerowie Partners są przede wszystkim kierownikami swoich zespołów, dbają o ich rozwój i pomagają w osiąganiu sukcesu zawodowego. Główną treścią pracy managera jest przekazywanie umiejętności i wiedzy poszczególnym współpracownikom, budowanie nowych Biur Obsługi Klienta lub Centr Finansowych Partners oraz organizacja szkoleń dla swojego zespołu.
Klauzula informacyjna

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w celach rekrutacyjnych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak przez czas nie dłuży niż 1 rok  licząc od dnia przekazania danych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji przez Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach."

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym i ich niepodanie uniemożliwi uczestnictwo w tym procesie.

Ze szczegółowymi informacjami o przetwarzaniu danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej www.partnerspl.pl w zakładce RODO.

Informujemy, że administratorem danych osobowych kandydatów w procesie rekrutacji jest Partners Financial Services Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Kilińskiego 46, 40-062 Katowice telefon: 800 00 4444, e-mail: kontakt@partnerspl.pl, url: www.partnerspl.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa, zgoda kandydata, niezbędność do celu zawarcia umowy oraz uzasadniony interes administratora. Osobom przekazującym swoje dane osobowe w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo do żądania od administratora udzielenia dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Ponadto osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informujemy uprzejmie, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

- pole wymagane
Wypełnij formularz i wyślij do nas swoje CV!

Twoje dane

Imię i nazwisko