Partners Akademia

Celem spółki Partners Akademia jest dostarczanie nowych programów edukacyjnych, przeznaczonych przede wszystkim dla doradców i menedżerów Partners. Nowością jest uruchomienie pod egidą Partners Akademii przygotowawczego kursu edukacyjnego do otrzymania prestiżowego europejskiego certyfikatu doradców finansowych European Financial Advisor™, w skrócie EFA™. Zdobycie certyfikatu stanowi gwarancję kompetencji w dziedzinie doradztwa i planowania finansowego i staje się niepowtarzalną szansą podźwignięcia zawodowego tej dziedziny do poziomu europejskiego. Wymagania w poszczególnych obszarach tematycznych egzaminu certyfikacyjnego odpowiadają co najmniej wymaganiom zajęć na wyższych uczelniach o identycznym profilu nauczania.

O kursie przygotowawczym Partners Akademii

Celem edukacyjnego kursu przygotowawczego do certyfikacji EFA™, organizowanego przez spółkę Partners akademie, s.r.o., jest dostarczenie uczestnikom kursu teoretycznej i praktycznej wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu. Treść kursu edukacyjnego opiera się na standardowych wymaganiach stawianych w krajach europejskich doradcom finansowym, zarówno w kwestii ich fachowości, jak też w kwestii podejścia do klientów. Wielki nacisk kładziony jest na etyczne strony doradztwa i planowania finansowego.

Kurs akredytowany jest przez EFPA Republika Czeska jako kurs edukacyjny przygotowujący do egzaminów certyfikacyjnych European Financial Advisor (EFA™). Treść kursu oraz jego trudność odpowiada treści i trudności egzaminu certyfikacyjnego EFA™, która jest całkowicie porównywalna do wymagań egzaminów certyfikacyjnych EFA™ w wielu innych krajach europejskich, gdzie ów certyfikat jest rozpowszechniony.

Trudność kursu odpowiada w jego poszczególnych częściach również wymaganiom stawianym odpowiednim specjalistycznym przedmiotom na wyższych uczelniach ekonomicznych. Do tego dostosowano oczywiście także obsadę wykładowców, metody nauczania, materiały do studiowania oraz ogólną organizację studiów w ramach kursu. Więcej informacji o kursie i certyfikacie znajdziesz na wyspecjalizowanej stronie internetowej http://efa.partners.cz


Potrzebujesz porady?
Infolinia 800 004 444 Pn. – Pt.: 08.30 – 16.30


CZ PL