O Partners

Spółkę akcyjną Partners Financial Services Polska utworzono w grudniu 2011 roku. Naszą główną działalnością jest świadczenie niezależnego doradztwa finansowego. Wierzymy, że dobre doradztwo finansowe, bazujące na fachowej wiedzy, niezależności i obiektywności doradcy, jest dla każdego klienta olbrzymią korzyścią. Pozwala mu nie tylko zabezpieczyć przyszłość finansową, ale również regularnie pomnażać zgromadzony majątek.

Celem każdego doradcy Partners jest zbudowanie z klientem partnerskiej relacji, opartej na zaufaniu, szczerości i otwartości. Dzięki długotrwałej współpracy zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo finansowe na każdym etapie ich życia, stale aktualizujemy ich Plany Finansowe, by jak najefektywniej zrealizować ich osobiste cele i marzenia.

NASZA WIZJA

Partners Financial Services Polska S.A.   Jesteśmy symbolem nowoczesnego planowania finansowego.

Partners Financial Services Polska S.A.   Zmieniamy historię doradztwa finansowego.

Partners Financial Services Polska S.A.   Jesteśmy dumni, że jesteśmy Partners.

MISJA PARTNERS

Partners Financial Services Polska S.A.   Każdego z naszych KLIENTÓW postrzegamy jako indywidualną jednostkę posiadającą własne cele. Naszą misją jest podnoszenie ich poziomu życia poprzez zaspokajanie ich faktycznych potrzeb.

Partners Financial Services Polska S.A.   Stwarzamy środowisko dla sukcesu naszych DORADCÓW. Dzięki fachowemu i praktycznemu kształceniu wspomagamy rozwój ich potencjału.

Partners Financial Services Polska S.A.   Określamy kierunek DORADZTWA FINANSOWEGO i nadajemy mu należną godność.

STRATEGIA

LUDZIE: Nie wystarczy mieć ludzi, trzeba mieć właściwych ludzi - silne i odpowiedzialne osoby
z aktywnym podejściem oraz fachową wiedzą.

MARKA: Wiarygodną i silną markę tworzą właściwi ludzie i właściwe czyny. 

EKSPANSJA: Dynamiczny i stały wzrost we wszystkich strategicznych kierunkach. Chcemy być wszędzie tam, gdzie Ty.

IT ORAZ SYSTEMY: Za pośrednictwem IT oraz technologii nadajemy doradztwu finansowemu nowy wymiar.

USŁUGI: Indywidualne podejście, innowacyjne produkty, kompleksowe i szeroko dostępne usługi.

WARTOŚĆ: Uznajemy wartości, z których będziesz dumny/a razem z nami: etykę, odpowiedzialność
i zdyscyplinowaną kulturę firmy. Interesuje nas człowiek i jego cele.


Potrzebujesz porady?
Infolinia 800 004 444 Pn. – Pt.: 08.30 – 16.30


CZ PL